www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ծովակալ Իսակով

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 19 րոպե ( 526 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Բ. Հովսեփյան:

1941-1945թթ. Հայրենական պատերազմի հերոս, ծովակալ Իսակովի կյանքի ու գործունեության մասին: