www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ուժի եւ գեղեցկության դպրոցը

1968թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 18 րոպե (510 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Հովհաննիսյան, ռեժ. Ա. Գամջյան, օպեր. Է. Հակոբյան: