www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ինչպես երեկ

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 16 րոպե (447 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Յա. Խաչատուրով, Ս. Գալստյան, ռեժ. Ս. Բալաբանյան, օպեր. Ս. Քարաջյան, Հ. Դերվիշյան:

Երեւանի հակահրդեհային պաշտպանության գործունեությանը նվիրված ուսուցողական ֆիլմ: