www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ժողովրդական ստեղծագործության տուն

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 16 րոպե (445 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ն. Կագրամանով, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Ասլանյան: