www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Թափքերի թագավորը

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 18 րոպե (507 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ե. Վարդանյան, ռեժ. Գ. Մուշեղյան, Ա. Աղաբաբով, օպեր. Գ. Եղիազարյան:

Ֆիլմը պատմում է միլիցիայի զգոն աշխատանքի մասին: