www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երեւան-2750

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (569 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Հ. Եսայան, Գ. Արամյան:

Ֆիլմը նվիրված է աշխարհի հինավուրց մայրաքաղաքներից մեկի` Երեւանի 2750-ամյակի տոնակատարությանը: