www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երեւանի պետհամալսարանը

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 29 րոպե (872 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Ադամյան, Գ. Անանյան, ռեժ. Լ. Իսահակյան, օպեր. Գ. Ասլանյան, Յու. Բաբախանյան:

Ֆիլմը նվիրված է Երեւանի պետական համալսարանի մեկ օրվան: