www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երեւանյան էսքիզներ

1968թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 19 րոպե (515 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ռ. Գեւորգյան, ռեժ. Օ. Մ ելիք-Վրթանեսյան, օպեր. Մ. Ներսիսյան, դիկտորական տեքստը` Վ. Դավթյանի:

Տեսարանային ֆիլմ Երեւանի գողտրիկ անկյունների մասին: