www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ոսկե լեռան գաղտնիքը

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (580 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Բ. Հովսեփյան, հնչ. օպեր. Մ. Սամվելյան:

Զոդի ոսկու երակները բացած Սամվել Մաթեւոսյանի եւ նրա ղեկավարած երկրաբանական խմբի մասին: