www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Առողջապահություն

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (295 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Պետրոսյան, ռեժ. Ս. Բալաբանյան, օպեր. Գ. Ասլանյան, Ս. Բալաբանյան:

Հանրապետության առողջապահության հաստատությունների գործունեության մասին: