www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Իմ հարազատ քաղաք

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 30 րոպե (880 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Մ. Թութխալյան, ռեժ. Դ. Կեսայանց, օպեր. Հ. Բալաբանյան:

Հայաստանի երկրորդ քաղաքի` Լենինականի մասին: