www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Լոռվա ձորը

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (559 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Լ. Միրիջանյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Հ. Բալաբանյան:

Ֆիլմը պատմում է խորհրդային իշխանության տարիներին Հ. Թումանյանի հայրենիքում արդյունաբերական կենտրոնների ստեղծման մասին: