www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Գեղեցիկի աշխարհում

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Ասլանյան:

Հայաստանի ժողովրդական ստեղծագործության տան եւ հայ կիրառական արվեստի մասին: