www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բարեւ, Ղազախստան

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 19 րոպե (533 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Գեւորգյանց, օպեր. Գ. Արամյան, Գ. Ասլանյան, Բ. Հովսեփյան:

Ղազախական արվեստի տասնօրյակը Երեւանում: