www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ներսիսյանցիները

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (272 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Գրիգորյան, ռեժ. Ռ. Գեւորգյանց, օպեր. Լ. Մալխասյան:

Ֆիլմը պատմում է Թիֆլիսի Ներսիսյան ճեմարանի շրջանավարտների մասին, որոնք քաղաքական, պետական եւ մշակութային խոշոր գործիչներ դառնալով` մեծ դեր են կատարել գիտության եւ մշակույթի զարգացման գործում: