www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանի տուրիստական ուղիներով

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (293 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Արամյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան:

Ֆիլմը ներկայացնում է Հայաստանի տեսարժան վայրերը զբոսաշրջիկների աչքերով: