www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երգում են աշխարհի հայերը

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 42 րոպե (1161 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Ֆիլմը նվիրված է արտասահմանում ապրող հայազգի նշանավոր երգիչներին: