www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանի քարերը

1968թ., Հայֆիլմ, 19 րոպե (526 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Ա. Միրաքյան, տեքստի հեղինակ` Գ. Մելիք-Ավագյան:

Ֆիլմը նվիրված է Երեւանի 2750-ամյակին: Տեքստը կարդում է հեղինակը: