www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Նորը շինարարությունում

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 19 րոպե (524 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Սահակյան, Ռ. Սահակյան, Լ. Ղալթախչյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Հ. Եսայան:

Բարձրահարկ շենքերի կառուցման նոր մեթոդների մասին: