www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մանկության հետքերով

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 18 րոպե (515 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Հ. Բալաբանյան:

Կինոակնարկ նախադպրոցական հասակի երեխաների մասին: