www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձոն հայոց պտուղներին

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 19 րոպե (530 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Հ. Սիմոնյան, ռեժ. Գ. Ալագյոզյան, օպեր. Մ. Ներսիսյան: