www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հնչիր, երգ իմ

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 45 րոպե (1250 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Օ. Մ ելիք-Վրթանեսյան, օպեր. Մ. Ներսիսյան:

Ֆիլմ-համերգ: