www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հանդիպում առավոտյան աստղի հետ

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Հ. Բալաբանյան: