www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երեւան – Բուդապեշտ

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 19 րոպե (530 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Առաքելյան, ռեժ. Է. Վարդանյան, օպեր. Լ. Պողոսյան, Է. Վարդանյան: