www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ամբողջ սրտով

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 9 րոպե (254 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Գ. Ասլանյան:

Ֆիլմը պատմում է Երեւանի փորձարարական վիրաբուժության ինստիտուտի ու նրա ղեկավար Ալեքսանդր Միքայելյանի մասին: