www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սուրեն Սպանդարյան

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (551 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Առաքելյան, Ս. Սարգսյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան, երաժշտ. Ա. Այվազյան, հնչ. օպեր. Մ. Սամվելյան:

Հայ հեղափոխական նշանավոր գործիչի կյանքի ու գործունեության մասին: