www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սարգիս Կասյան

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (279 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Հարությունյան, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան:

Կենսագրական ֆիլմ հայ հեղափոխական գործչի մասին: