www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քաղաքի ռիթմերը

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 18 րոպե (500 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Բուդաղյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Բ. Հովսեփյան, Գ. Արամյան:

Կինոակնարկ Հայաստանի մայրաքաղաքի մասին: