www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վիսլայի ափին

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 18 րոպե (500 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Առաքելյան, ռեժ./օպեր. Մ. Ներսիսյան:

Հայաստանի մշակույթի օրերը Լեհաստանում: