www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հոկտեմբերյան օրերը Հայաստանում

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (52 9մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ե. Մանարյան, օպեր. օպերատորների խումբ:

Հոկտեմբերյան հեղափոխության 50-ամյակի տոնակատարության խրոնիկա: