www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կյանք + ծիծաղ

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 19 րոպե (520 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Գաբրիելյան, օպեր. Յու. Լեւին:

Կինոռեժիսոր Հենրիկ Հովհաննիսյանի մասին: