www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Առասպելական Գայը

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 10րոպե (285մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Դունաեւսկի, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Շ. Սարգսյան:

Կենսագրական ֆիլմ հեղափոխական Գայի (Հայկ Բժշկյանցի) մասին: