www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հակոբ Հովնաթանյան

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 8 րոպե (222 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Փարաջանով, օպեր. Կ. Մեսյան, կոմպոզ. Ս. Շաքարյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան:

19-րդ դարի նշանավոր նկարչի կտավների միջոցով Փարաջանովը վերարտադրում է Թիֆլիսի յուրահատուկ կոլորիտը: