www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քննություններ

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ե. Մանարյան, օպեր. Հ. Բալաբանյան:

Սերգեյ Աղաջանյանի ղեկավարած Երեւանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողական կամերային նվագախմբի մասին: