www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պատմական զրահամեքենայի վարորդը

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 18 րոպե (500 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Գասպարյան, ռեժ. Գ. Էյրամջյան, օպեր. Մ. Ներսիսյան:

Ֆիլմը պատմում է այն զրահամեքենայի վարորդի մասին, որտեղից Վ. Ի. Լենինը 1917թ. Պետրոգրադի Ֆինական կայարանում ներկայացրեց իր հայտնի «Ապրիլյան թեզիսները»: