www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ուկրաինայի օրերը Հայաստանում

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (285 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Ն. Սիմոնյան, հնչ. օպեր. Մ. Սամվելյան: