www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մինչեւ 16 տարեկան երեխաներին թույլատրվում է

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 38 րոպե (1060 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Տեր-Պողոսյան, ռեժ. Կ. Արզումանյան, Է. Հեքեքյան, օպեր. Ս. Մարտիրոսյան:

Ֆիլմ-համերգ: