www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Դեղերի ծնունդը

1967թ., ԵՓՎՖՍ, 16 րոպե (435 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Գ. Անանյան, Ե. Մանարյան, ռեժ. Ե. Մանարյան, օպեր. Բ. Հովսեփյան, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան:

Պրոֆ. Ա. Մնջոյանի հիմնադրած` Նուրբ եւ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի գործունեության մասին: