www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Աշոտ Հովհաննիսյան

1967թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 27 րոպե (760 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ջ. Կիրակոսյան, ռեժ. Գ. Պետրոսյան, օպեր. Լ. Պողոսյան:

Ստալինյան բռնությունները վերապրած անվանի պատմաբան-գիտնականի դիմանկարը: