www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Իմ Երեւան

1966թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (285 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Շահնազարյան, ռեժ. Կ. Մեսյան, օպեր. Լ. Մալխասյան:

Տեսարանային ֆիլմը ներկայացնում է Երեւանի դիտարժան վայրերը: