www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մայիս, 1966

1966թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 10 րոպե (270 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Տեր-Պողոսյան, ռեժ. Մ. Մարինոսյան, օպեր. Լ. Պողոսյան:

Հայաստանի մշակութային օրերը Չեխոսլովակիայում: