www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Լեռների կանաչ լանջին

1966թ., ԵՓՎՖՍ, 18 րոպե (490 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Բ. Բարատով:

Հայաստանի բնությանը նվիրված լիրիկական պատում: