www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մարդկանց երկիրը

1966թ., ԵՓՎՖՍ (ՎԳԻԿ-ի ուսումնական կ/ս հետ համատեղ), 10 րոպե (264 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ./մոնտ. Ա. Փելեշյան:

Կյանքը եւ աշխատանքը, մարդկային մտքի էքսպրեսիան եւ անանց գեղեցկությունը գովերգող կինոէսսե: