www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանի տասնօրյակը Բուլղարիայում

1966թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (570 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Անանիկյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, Գ. Արամյան: