www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կրկին Տիգրան Պետրոսյանը

1966թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (273 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Գ. Եղիազարյան:

Պետրոսյան-Սպասսկի մրցապայքարը աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար: