www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վալտեր Ուլբրիխտ

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (285 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Մ. Հովհաննիսյան:

ԳԴՀ ղեկավար Վ. Ուլբրիխտի Երեւան կատարած այցի մասին: