www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բարեկամների մեղեդիները

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (585 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան, Գ. Արամյան, Հ. Եսայան, Յու. Բաբախանյան:

Ռուսաստանի տասնօրյակը Հայաստանում: