www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բարեկամների հանդիպումը (Էստոնական արվեստի տասնօրյակը Հայաստանում)

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (285 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Գ. Արամյան, Ն. Սիմոնյան, Գ. Սանամյան: