www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Եթե գաք մեզ մոտ` Հաղպատ

1965թ., ԵՓՎՖՍ, 21 րոպե (568 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Յու. Երզնկյան, օպեր. Ա. Յավուրյան, կոմպոզ. Խ. Ավետիսյան:

Հաղպատ գյուղի բնակիչների եւ հաղպատցի հեղափոխականների սերնդի մասին: