www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձեզ համար, սիրահարներ

1965թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, կ/մ, 26 րոպե (730 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Տեր-Պողոսյան, ռեժ. Ա. Մոկացյան, օպեր. Լ. Պողոսյան:

Ֆիլմ-համերգ: